زانو 45 درجه انگلیسی کنترل دار

تماس بگیرید
زانو 45 درجه انگلیسی کنترل دار از ویژگی‌های زیر برخوردار می‌باشد : ›› زاویه زانو : °45 درجه ›› نوع رزوه : G1 * 11 ›› نوع کونیک : یکسر کونیک °60 درجه * یکسر تخت (کنترل دار) ›› حداکثر فشار: 10000Psi ›› دو سر نری (بیرون دنده) BSP ›› جنس فابریک درجه یک ›› دارای مهره کنترل و واشر