در حال نمایش 3 نتیجه

مهره دنباله کارواشی فابریک دنباله 1/4

تماس بگیرید
مهره دنباله کارواشی فابریک دنباله 1/4 از ویژگی‌های زیر برخوردار می‌باشد : ›› جنس اصلی و فابریک ›› نوع رزوه : M22 × 1/5 ›› سایز بوش خور : 14 و 15 ›› سایز شیلنگ خور : 6 میلی متر ›› دارای روکش پلاستیکی

مهره دنباله کارواشی فابریک دنباله 3/8

تماس بگیرید
مهره دنباله کارواشی فابریک دنباله 3/8 از ویژگی‌های زیر برخوردار می‌باشد : ›› جنس اصلی و فابریک ›› نوع رزوه : M22 × 1/5 ›› سایز بوش خور : 14 ›› سایز شیلنگ خور : 10 میلی متر ›› دارای روکش پلاستیکی

مهره دنباله کارواشی فابریک دنباله 5/16

تماس بگیرید
مهره دنباله کارواشی فابریک دنباله 5/16 از ویژگی‌های زیر برخوردار می‌باشد : ›› جنس اصلی و فابریک ›› نوع رزوه : M22 × 1/5 ›› سایز بوش خور : 14 ›› سایز شیلنگ خور : 8 میلی متر ›› دارای روکش پلاستیکی